Mi lesz Skóciával? – beszélgetés egy skót jogásszal

2014. szeptember 18-án sorsdöntő népszavazást tartanak Skóciában az ország függetlenségéről. Azzal kapcsolatban kell nyilatkozni a skótoknak, hogy továbbra is szeretnének-e az Egyesült Királyság része maradni, vagy Skócia független államként folytassa tovább, 300 év után elszakadva a brit birodalomtól. A verseny a közvélemény kutatások szerint nagyon szoros, mindkét irányba könnyen eldőlhet az eredmény. Amennyiben a skótok igennel szavaznak a függetlenségre, az több komoly kérdést is felvet az ország jövőjével kapcsolatban. Alan Davidson skót jogászt, a Glasgow-i Egyetem jogi karának egykori hallgatóját online beszélgetés keretében kérdeztem.

Magyar Hírlap

-          Tárnok Balázs: Csütörtökön népszavazást tartotok Skóciában az ország függetlenségéről. Amennyiben a lakosság nemmel szavaz, az ország az Egyesült Királyság része marad, ha viszont igennel, egy független állam születik Skóciában. Mik a kilátások a várható eredményre?

-          Alan Davidson: Ez egy jó kérdés! Őszintén szólva annyira szorosak a közvélemény kutatások eredményei, hogy bármelyik fél győzelmét szinte lehetetlen megjósolni. A két éves kampányidőszak során a nemmel szavazók aránya stabilan 57-58% között mozgott. Az utolsó nagy televíziós vita után azonban, melyen a két ellenérdekű fél, Alex Salmond és Alistair Darling vett részt, és amelyet a függetlenség mellett kampányoló Salmond meggyőzően nyert meg, az igenek támogatottsága jelentősen megnőtt. Ezt jól tükrözi az egy héttel ezelőtti felmérés, amely már 51%-ot, tehát többséget mért a függetlenséget támogatók számára, amely egyben az első eredmény volt, ahol az IGEN-ek győzelmet arattak a NEM-ek felett. Ezek után több jelentős politikai személyiség (David Cameron, Ed Miliband és Nick Clegg) kezdett erőteljes kampányba az ország elszakadása ellen. Azóta erőteljes hisztériakeltés folyik a kormány és a médiumok részéről egyaránt annak érdekében, hogy a skót lakosságot elijesszék a függetlenség támogatásától.

 

forrás: Magyar Nemzet Online

-          T.B.: Milyen hatással volt ez a folyamat a skótok hozzáállására, mit mutatnak a legújabb felmérések?

-          A.D.: Az utóbbi napokban napvilágot látott olyan felmérés, amely 54%-ot mért az elszakadás ellenzőinek, egy másik kutatás ugyanennyit az elszakadás támogatóinak. Tegnap jött ki a legfrissebb felmérés, amelyet a legfőbb felméréseket végző cégeket csoportosító társaság („Poll of Polls”) közölt. Eszerint a lakosság 51% voksolna arra, hogy Skócia maradjon a bit birodalom része. Hozzá kell tennünk azonban, hogy nagyon magas (23%) a bizonytalanok száma, amely nagyban befolyásolhatja majd a végső eredményt (bővebben a felmérésről: http://www.bbc.co.uk/news/events/scotland-decides/poll-trackera szerk.). A verseny tehát nagyon szoros, a médiumok pedig egyértelműen az elszakadás ellen foglaltak állást, amely szintén befolyásoló tényező lehet.

www.presstv.ir

-          T.B.: Amennyiben a skótok mégis a függetlenséget választják, az több kérdést is felvet a jövőre nézve. Az egyik ilyen nagy kérdés a fizetőeszköz. Mi lesz Skócia fizetőeszköze az esetleges függetlenség megszavazása esetén?

-          A.D.:A fizetőeszköz egy komoly témája volt végig a kampánynak. Sajnos elég sok kérdést illetően bizonytalanság uralkodik a jövővel kapcsolatban az igenek győzelme esetén. Az elszakadás mellett kampányolók a fizetőeszköz uniójának fenntartását hangsúlyozták, annak ellenére, hogy ezt az Egyesült Királyság kormánya kategorikusan elutasította. Ennek ellenére Skóciában sokan azon a véleményen vannak, hogy a kormány álláspontja megváltozna az igenek győzelme után ebben a kérdésben. Anglia legnagyobb és legfontosabb kereskedelmi partnere Skócia, ezért mindkét ország számára előnyös lenne a fizetőeszköz uniójának fenntartása, és a kereskedelmi kapcsolatok lehető leggördülékenyebbé tétele. A westminsteri kormány ezt persze most még teljesen elutasítja. Az elszakadás pártiak B terve arra az esetre, ha az eddig elmondottak mégsem valósulnának meg, hogy ennek ellenére továbbra is a fontot használják fizetőeszközként, a font sterlingizálásával, a Bank of England védelme és támogatása nélkül. Egy gyakran hivatkozott példa ehhez a kérdéshez Panama, ahol a dollár a fizetőeszköz. Az igen melletti kampány álláspontja tehát az, hogy továbbra is a font lenne a fizetőeszköz Skóciában, lehetőség szerint a fizetőeszköz uniójában Westminsterrel, ha így nem, akkor pedig egyoldalúan.

www.theguardian.com

-          T.B.: A másik nagy kérdés az elszakadás esetére Skócia Uniós tagsága. Hogy viszonyulnak a skótok az Unióhoz, illetőleg mi lesz az ország tagságával a függetlenség megszavazása esetén?

-          A.D.: A skótok alapvetően lojálisak az Európai Unióhoz. Sőt, az Egyesült Királyságban a leglojálisabbak hozzá. Sajnos az EU tagság a másik nagy kérdés, ahol sok a bizonytalanság. Ennek oka egyrészt, hogy nincs precedens arra, hogy egy Uniós tagországból annak egy része a függetlenség megszavazásával kiváljon, másrészt pedig azért, mert a westminsteri kormány a népszavazás előtt nem akarja tisztázni a kérdés esetleges következményeit. Az Európai Bizottság ugyanis úgy nyilatkozott, hogy megadnak minden szükséges tájékoztatást és tanácsot azon tagország számára, amely ilyen szituációba kerül. Westminster azonban visszautasított minden erre vonatkozó tájékoztatást, ezen helyzet bizonytalansága pedig mindenképp a „nem” kampánynak kedvez. Ez egy olyan kérdés, amely jelentősen befolyásolja a választók döntését, ugyanakkor nem a legfontosabb kérdés. Többen ugyanis úgy gondolják, hogy az uniós tagságuk szempontjából az jelenti a nagyobb veszélyt, ha Skócia az Egyesült Királyság része marad. Amennyiben ugyanis a jelenlegi kormány újra hatalomra kerül, ígéretei szerint 2017-ben népszavazást tarthatnak az EU-ból való kilépésről, amely azt is eredményezheti, hogy a szigetország elhagyja az európai tömörülést.

www.scotsrepublic.com

-          T.B.: Mégis mi lenne az eljárás menete, ha az IGEN győz?

-          A.D.: Erre a helyzetre vonatkozóan az EU alapító szerződései nem tartalmaznak rendelkezéseket. José Manuel Barroso, az Európai Bizottság akkori elnöke kijelentette, hogy az igenek győzelme, így Skócia függetlenné válása esetén Skócia EU tagsága megszűnne, és az országnak újra be kellene nyújtani csatlakozási kérelmét az EU-hoz. Ha a függetlenségi népszavazás sikeres lesz, azon esetben lesz egy 18 hónapos átmeneti időszak, amely alatt a függetlenség és annak járulékos kérdései – így például az EU tagság is – megtárgyalásra kerülne. Ez alatt a másfél év alatt Skócia továbbra is az Egyesült Királyság része maradna, így az EU tagja is. Amiben a függetlenséget támogatók igazán bíznak, hogy ez alatt a 18 hónap alatt a gyakorlatiasság elve fog győzedelmeskedni, és a felek találnak egy olyan megoldást, aminek köszönhetően a független Skócia az EU tagja maradhatna, még mielőtt letelne a 18 hónap, és az ország ténylegesen elnyerné függetlenségét. Ez természetesen eléggé egyedi szituáció, de véleményem szerint a közösségnek nem áll érdekében, hogy akadályokat gördítsenek Skócia ezen törekvése elé. Értelemszerűen mind az igenek, mind pedig a nemek győzelme esetén megvan a rizikó az Uniós tagsággal kapcsolatban, ugyanakkor véleményem szerint ez a kérdés nem tartozik a választást befolyásoló legjelentősebb kérdések közé, szemben például a hazai politikai kérdésekkel.

www.bbc.co.uk

-          T.B.: Melyek azok a társadalmi csoportok Skóciában, amelyek a függetlenség mellett vagy ellen szavaznak? Melyek azok a tényezők, amelyek ebben meghatározóak – életkor, nem, politikai irányultság, más egyéb?

-          A.D.: A függetlenségi népszavazás meglehetősen felkorbácsolta a viszonyokat Skóciában az elmúlt hónap során. A szavazásra jogosultak 97%-a regisztrált a népszavazásra, így mindenképpen rekord választási részvétel várható. A kérdés eldöntésében a három legnagyobb tényező az életkor, politikai irányultság és az anyagi jólét. Az életkor tekintetében elmondható, hogy a felmérések megállapították, hogy a hatvan év felettiek szavaznának leginkább a függetlenedés ellen. Ez valószínűleg azért is lehet, mert a függetlenség bizonyos rizikót magában hordoz, az idősebb korosztály pedig kevésbé szereti vállalni a bizonytalanságot. Egy felmérés azt is kimutatta, hogy akkor lenne várható az igenek gyúzelme, ha a hatvan év feletti választók nem voksolhatnának (http://www.theguardian.com/politics/2014/sep/12/scottish-independence-yes-no-maybe-voters-opinion-pollsa szerk.). Ebből a felmérésből az is kiderül, hogy a nők leginkább nemmel szavaznának, habár ebben a tekintetben is voltak változások az elmúlt időszakban. A politikai irányultság a legfontosabb tényező, ami befolyásolhatja a népszavazás végső kimenetelét. Skócia legnépszerűbb pártja a Munkáspárt, míg az Egyesült Királyság egészére nézve ez inkább a Konzervatív Pártról mondható el. Jelenleg is ők vannak hatalmon, annak ellenére, hogy Skóciában nagyon kevesen szavaznak a konzervatívokra. Gyakran viccelődnek is ezzel, hogy Skóciában több óriáspanda van, mint konzervatív parlamenti képviselő. J Az egész függetlenségi népszavazás kulcsa az önrendelkezés és önkormányzás, tehát hogy Skóciában az a párt legyen hatalmon, aki a skót emberek megválasztottak. A másik politikai tényező a kérdésben az, hogy a jelenlegi munkáspártiak az Egyesült Királyságban kezdik elveszíteni az eredeti célkitűzéseiket, és kezdenek nagyban hasonlítani a konzervatívokhoz. Így tehát annak ellenére, hogy a  munkáspártiak nagy része nem támogatja a függetlenedést, támogatóik nagy része a függetlenedésre szavazna. A legnagyobb társadalmi-politikai érték Skóciában még ma is az ingyenes egészségügyi ellátás, ingyenes közoktatás. Egyre többen gondolják úgy, hogy ezen értékek csak úgy tarthatóak meg, ha Skócia útjai elválnak az Egyesült Királyságtól.  Egy másik jelentős kérdés a nukleáris fegyverek problémája, amelyeket a westminsteri kormány Skóciában tárol. A legtöbb skót nem ért ezzel egyet, és a nukleáris fegyverek Skóciából történő elszállítását támogatja, az IGEN kampány pedig nagy hangsúlyt fektetett arra, hogy győzelmük esetén ezeket elszállítanák az ország területéről. A negyedik nagy tényező pedig az anyagi jólét. A gazdagabbak inkább szavaznak nemmel a függetlenségre, a kevésbé módos rétegek pedig inkább függetlenség pártiak., Skóciában pedig több szegény ember él, mint a királyság többi részén.

www.telegraph.co.uk

Tárnok Balázs

Kategória: Blog, Nincs kategorizálva | A közvetlen link.

ITT és MOST VÁRJUK A HOZZÁSZÓLÁST!

Email cím (nem tesszük közzé) A kötelezően kitöltendő mezőket * karakterrel jelöljük

*

A következő HTML tag-ek és tulajdonságok használata engedélyezett: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>